หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)