ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 23 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256367,037-----------67,037
256218,01555,0163,6154,7349,97021,41944,08676,26377,05981,58570,09568,117529,974
256134,31534,00856,54944,13663,76969,83453,90650,14135,57749,11442,09326,087559,529
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   520,227
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,676,767
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี