ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 6 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256218,01555,0163,6154,7349,97021,41944,08676,26377,05981,58570,0959,495471,352
256134,31534,00856,54944,13663,76969,83453,90650,14135,57749,11442,09326,087559,529
256017,86418,78233,24634,26048,78451,81052,41347,02647,36057,10842,81649,174500,643
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   19,584
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,551,108
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี