หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2559
g
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปรับปรุงกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ที่ลบ0023.1/ว1188 ลว 10 มี.ค.64 [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ลบ 0023.5/ว 1187 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการฯ [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 255 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 343 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี e-LAAS รุ่นที่ 16-60 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 354 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เบี้ยสูงอายุ พิการ งวดที่ 2 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 183 
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ลบ 0023.4/ว 1151 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ลบ 0023.4/ว 1150 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
สถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ลบ 0023.4/ว 1149 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10