หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายสมบัติ บัวขาว
ประธานสภา
โทร : 089-6070005
 


นายวินัย ศรีพันธุ์
รองประธานสภา
โทร : 086-8004311


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
เลขานุการสภา
โทร : 089-0086222
 
 


นายสรกฤช สิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 085-2949188


นายสมพงษ์ เกตุสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 062-8261692


นายสมศักดิ์ เติมแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 086-1049353


นายเดชาพล เมืองแป้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 080-1094720


นางสำเนียง วราโภ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 080-1083626


นายอัครเดช โตสารเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7865763


นายยอด แสงม่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 089-5373543


นายกานต์พงษ์ รุ่งแจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 089-8000171


นายประทุม พูลเปี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 087-1164575
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589