หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายชลอ บัวสอน
ประธานสภา อบต.บ่อทอง
โทร : 089-6134505
 


นายสมพร อุ่นสะอาด
รองประธานสภา อบต.บ่อทอง
โทร : 089-8003134


นายแย้ม ชื่นสงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 089-2385686
 
 


นายสรกฤช สิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 098-9428688


นายสมพงษ์ เกตุสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 062-8261692


นายสมศักดิ์ เติมแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 086-1049353


นายไพฑูรย์ แจ้งจิตต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 080-6672203


นางอุบล อินทร์งาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-8672769


นายสุรศักดิ์ มหาวังสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-9055420


นางสมใจ ศรีพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-8278388


นายอัครเดช โตสารเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7865163


นายจำรัส เสืออินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 081-7229997
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589