หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายชลอ บัวสอน
ประธานสภา อบต.บ่อทอง
 


นายสมพร อุ่นสะอาด
รองประธานสภา อบต.บ่อทอง


นางสาวณัฐณิชาช์ มโหฬาร
เลขานุการสภา อบต.บ่อทอง
 
 


นายอัครเดช โตสารเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายจำรัส เสืออินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางสำเนียง วราโภ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายยอด แสงม่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางสาวอนงค์ โอภาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายศักดิ์ชาย สุขศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายเนาว์ เสือเพ็ชร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายประทุม พูลเปี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นางสมหมาย ยะบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589