หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
<<
>>
X
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561-2563
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ใบกำหนดหน้าที่่งาน
การพัฒนาเชิงสมรรถนะ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.บ่อทอง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 13.50 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589