หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  ประจำปี 2563  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติการรับสินบน  การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส          
รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13.51 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589