หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ระบบผู้บริหาร ผู้อำนวยการหัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้างพนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบ ITAS  สามารถเข้าระบบผ่านทาง ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/sk493e หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามได้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 13.36 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589