หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
ประกาศมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ชุมชนและสังคม โดยรวมทุกภาคส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงได้กำหนดมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและลดจำนวนขยะติดเชื้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 09.27 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589