หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
MOU เครือข่าย บ้าน วัด ราชการ (บวร.)ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เครือข่าย บ้าน วัด ราชการ (บวร.) จัดทำขึ้น ณ วัดโพธิ์เงิน หมู่ที่1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บ้าน วัด ราชการ (บวร.) ตามประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
๑.ผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดโพธิ์เงินเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นวัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศีลห้า และลด ละ เลิก อบายมุข
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคอาหารปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 13.06 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 429 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589