หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
<<
>>
X
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉบับ1-9
การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน พ.ศ.2544
การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน พ.ศ.2550
การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฉบับ12พ.ศ.2550
การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฉบับ13พ.ศ.2562
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกอบด้วย ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ 1-9,
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 14.32 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 199 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589