หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่องการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
<<
>>
X
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย พ.ศ.2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย พ.ศ.2562
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกอบด้วย ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน,หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 15.21 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 245 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589