หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   25 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   22 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงลูกรังสายบึงทะเลน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562   28 พ.ค. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562   28 พ.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   28 พ.ค. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   2 พ.ค. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง   22 เม.ย. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การเสียภาษี    13 มิ.ย. 2561 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน   12 มิ.ย. 2561 148
  (1)     2   
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589