หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  7 ส.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  13 ก.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563  9 ก.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  30 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  29 มิ.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  29 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  29 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  29 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน  29 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม  29 มิ.ย. 2563 7
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589