หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อทอง [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2      3