หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อทอง [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.พ.ศ.2539 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2