หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง และบางช่วงเป็นคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก
  หมู่ที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 สาย
  หมู่ที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 สาย
  หมู่ที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 สาย
  หมู่ที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 สาย
  หมู่ที่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 สาย
  หมู่ที่ 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 สาย
  หมู่ที่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย
  หมู่ที่ 8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 สาย
  หมู่ที่ 9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 สาย
  หมู่ที่ 10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 สาย
  หมู่ที่ 11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 สาย
  หมู่ที่ 12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 สาย
ถนนลูกรัง      
  หมู่ที่ 1 ถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย
  หมู่ที่ 2 ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย
  หมู่ที่ 3 ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย
  หมู่ที่ 4 ถนนลูกรัง จำนวน 18 สาย
  หมู่ที่ 5 ถนนลูกรัง จำนวน 11 สาย
  หมู่ที่ 6 ถนนลูกรัง จำนวน 11 สาย
  หมู่ที่ 7 ถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย
  หมู่ที่ 8 ถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย
  หมู่ที่ 9 ถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย
  หมู่ที่ 10 ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
  หมู่ที่ 11 ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
  หมู่ที่ 12 ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
น้ำ, ลำห้วย , บึง                จำนวน     7     แห่ง
  ลำห้วยบ่อทอง      
  ลำห้วยโป่งตะไล      
  ลำห้วยโป่งยอ      
  ลำห้วยทุ่งสองห้อง      
  ลำห้วยคลองใหญ่      
  ลำห้วยพุกระโฉม      
  บึงทะเลน้อย      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย                                 จำนวน     15      แห่ง
  บ้านโพธิ์เงิน จำนวน 3 ฝาย
  บ้านใหม่โสพิมพ์ จำนวน 1 ฝาย
  บ้านเขากระทิง จำนวน 3 ฝาย
  บ้านเขาลำแพน จำนวน 3 ฝาย
  บ้านโพธิ์ทอง จำนวน 4 ฝาย
  บ้านธารทรัพย์ จำนวน 1 ฝาย
 
 
พื้นที่ ตำบลบ่อทอง โดยทั่วไปพื้นที่จะแห้งแล้ง ทรัพยากรธรรมชาติมีน้อย จะมีบ้าง เช่น คลอง ลำธารสั้นๆ
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589