หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
ชาวบ้านตำบลบ่อทอง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
 
 
วัด/สำนักสงฆ์        จำนวน        8       แห่ง ได้แก่
  วัดโพธิ์เงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  วัดบ้านใหม่โสพิมพ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  วัดโคกขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  วัดเขากระทิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  วัดหนองเสมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดเขาลำแพน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  วัดวงษ์สว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  วัดบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                           จำนวน      2     แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
โรงเรียน อนุบาล - ประถมศึกษา                         จำนวน      2     แห่ง
  โรงเรียนบ้านหนองเสมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านมี                      จำนวน      5       แห่ง
  บ้านโพธิ์เงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  บ้านใหม่โสพิมพ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  บ้านหนองงูเหลือม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  บ้านเขาลำแพน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  บ้านโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
  สถานีตำรวจ (ตำรวจชุมชน) จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589