หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัดอบต.บ่อทอง
โทร : 089-0086222


นางสาวตุลยากร ดวงจิตร
รองปลัด อบต.บ่อทอง
โทร : 089-9045568
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง


ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง


นายนพดล มุสิกะปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3568698


นางสาวสุภาวดี ปัญญา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 089-8880197


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589