หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100
 
มีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 100
 
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง
โรงสี จำนวน 1 แห่ง
 
อปพร. 72 คน (ทุกหมู่บ้าน)
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนามีทุกหมู่บ้าน
กลุ่มเกษตร
กลุ่มชาวนา
กลุ่มสตรีสหกรณ์
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589